Pro města a obce
 

  • Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku
  • Retenční nádrže na sběr dešťových vod
  • Akumulační jezírka pro dešťovou vodu
  • Čistírny odpadních vod – ČOV
  • Čerpací šachty
  • Odlučovače lehkých kapalin
  • Lapáky tuků
  • Šedé vody

Dodavatel zařízení
 

Dodavatelem technologických zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou je f. ASIO spol.s.r.o. (www.asio.cz)

Využitím dešťové vody udržíte v okolí vaší obce až 50% vody.

Výstavba inženýrských staveb

Kanalizace, vodovody, plynovody, vodohospodářská díla. Stavby, rekonstrukce a opravy komunikací, místních komunikací, parkovišť, chodníků, dopravních ploch v průmyslových oblastech.

Nabízíme Vám

 

Výpočet provozních nákladů a návratnost investice, cenovou nabídku, osobní konzultaci.