Pro občany
 

  • Využití dešťové vody pro dům i zahradu
  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Využití dešťové vody pro zahradní kolonie
  • Závlaha odpadní vodou
  • Čistírny odpadních vod – ČOV
  • Vodovodní, kanalizační, plynové přípojky
  • Zpevněné plochy z dlažeb

Využití deštových vod
 

Využití deštových vod pro dům a zahradu je několik. Například pro splachování toalet, praní prádla, zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu v technickém zázemí.

Využitím dešťové vody ušetříte až 50% denní spotřeby vody.

Likvidace vsakováním

 

Likvidace srážkové vody vsakováním má na starosti vsakovací blok – najde uplatnění všude na zahradě, parkovišti, skladových plochách či ve vjezdech. V případě využití vsakování šetříte za vybudování kanalizační přípojky z pozemku vč. napojení na veřejnou stávající kanalizaci.

Stavební povolení?

 

Co bývá nejčastější podmínkou pro získání stavebního povolení a dalších potřebných dokumentů při stavbě rodinného domu?

Nejčastěji je ve vyjádření stavebního úřadu napsána podmínka likvidace dešťové vody na vlastním pozemku vsakováním. To lze řešit pomocí podzemních instalací, jako jsou vsakovací tunely a vsakovací bloky, ze kterých jednoduše sestavíte podzemní vsakovací objekt. Tam se voda při dešti akumuluje a následně se postupně vsakuje do podloží. Před vsakovací objekt je také možné předřadit akumulační nádrž, která slouží jako zásobník na využívání dešťové vody.

Těmito instalacemi podmínky stavebního úřadu spolehlivě splníte. Nejdříve je ale třeba zjistit vhodnost místních podmínek abychom věděli, jak rychle se voda bude vsakovat a tím pádem jak velké vsakovací zařízení je třeba instalovat.

Nabízíme Vám

 

Výpočet provozních nákladů a návratnost investice, cenovou nabídku, osobní konzultaci.