PVP eko s.r.o

Naše kontakty naleznete zde

Přehled činností PVP eko s.r.o.

Inženýrské sítě

Kanalizační, vodovodní a plynové řady. Kanalizační, vodovodní a plynové přípojky.

Výstavba komunikací

Výstavba a rekonstrukce komunikací, parkovišť, chodníků a dopravních ploch.

Retenční nádrže

Retenční nádrže na sběr dešťových vod. Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku.

Pokládka dlažby

Pokládka zámkové dlažby. Výstavba chodníků a jiných zpevněných ploch.

Čistírny odpadních vod

Výstavba, dodávka a zprovoznění ČOV pro rodinné domy i průmyslové objekty.

Dešťová voda

Využití dešťové vody pro dům i zahradu. Likvidace dešťových vod vsakováním.

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní práce, jak výkopové práce tak i úpravu terénu.

Stavební práce

Drobné stavební práce. Základové desky pro RD, oplocení, gabionové zdi a další.

Dotace a financování

Zkontaktujeme vás se specialistou na dotace a profinancování stavebních projektů.

Rekonstrukce vodovodu - Rakovník

Máchovna - výstavba inženýrských sítí a komunikace (2019 - 2021)

Rakovník - výstavba parkoviště (2020)